Van een fusie is sprake wanneer twee min of meer gelijkwaardige partners opgaan in een nieuwe rechtspersoon.

Een fusie heeft grote gevolgen voor het personeel van de fuserende bedrijven. Om vooral hun belangen te beschermen¸ zijn door de Sociaal Economische Raad fusiegedragsregels opgesteld.

Voorts moet een fusie worden beoordeeld op haar gevolgen voor de concurrentie tussen bedrijven in Nederland. Daarom moet in de regel een fusie worden voorgelegd aan de Nederlandse mededingingsautoriteit.