Frictiewerkloosheid is de werkloosheid die ontstaat door de duur van het sollicitatieproces.

We spreken ook van zoekwerkloosheid.

Door de snelle veranderingen in het productieproces is er steeds meer behoefte aan specifieke bekwaamheden. Hierdoor moeten zowel vragers als aanbieders op de arbeidsmarkt meer moeite doen om 'elkaar te vinden'.

Naast frictiewerkloosheid onderscheiden we: