De formele economie bestaat uit alle economische transacties die worden geregistreerd door het CBS. De niet-geregistreerde transacties rekenen we tot de informele economie.