We berekenen het formele evenwicht op de betalingsbalans wanneer we de verandering van de officiële reserves meetellen bij de opstelling van de betalingsbalans.

Een betalingsbalans is altijd formeel in evenwicht.