Van flexibele wisselkoersen is sprake wanneer de prijsvorming van buitenlands geld volkomen vrij is.

We spreken ook van zwevende of vrije wisselkoersen. Bij volkomen vrije koersvorming zijn zeer sterke koersschommelingen mogelijk¸ afhankelijk van vraag en aanbod op dat moment.

Als voordeel van vrije wisselkoersen wordt genoemd dat de betalingsbalans vanzelf tendeert naar een evenwichtssituatie. Veranderingen van de koersen leiden immers tot veranderingen van de invoerprijzen en uitvoerprijzen. Deze prijsveranderingen leiden tot volumeveranderingen¸ wat weer leidt tot waardeveranderingen.

Als nadeel van vrij wisselkoersen geldt dat de onzekerheid over de prijzen van de in- en uitvoer de internationale handel belemmert.