Het financieringstekort (van het Rijk) is het begrotingstekort verminderd met de aflossing op de staatsschuld.

Het financieringstekort bepaalt het bedrag waarmee de staatsschuld verandert.

We geven het volgende fictieve voorbeeld van het verband tussen begrotingstekort¸ financieringsbehoefte¸ financieringstekort en grootte van de staatsschuld.

Voorbeeld

In Karelië is de staatsschuld aan het eind van 2000 kr 4.000 miljard. In 2001 is er een begrotingstekort van kr 400¸ inclusief een aflossing op de staatsschuld van kr 100.

We hebben te maken met de volgende verbanden:

 staatsschuld eind 2000   kr 4.000  begrotingstekort = financieringsbehoefte kr 400  aflossing staatsschuld
 
kr 100

 financieringstekort
 
kr 300

 staatsschuld eind 2001 kr 4.300