Het financieel verkeer met het buitenland betreft: