De finale bestedingen zijn de bestedingen van gezinnen¸ bedrijven en de overheid.

Het totaal van de finale bestedingen komt overeen met de nationale bestedingen: de som van particuliere consumptie¸ overheidsconsumptie en bruto-investeringen van bedrijven en overheid.

Zie ook: staat van middelen en bestedingen.