Factorbeloningen zijn de beloningen voor de productiefactoren.

Het totaal van de factorbeloningen dat in de periode van een jaar door ingezetenen van een land is verdiend¸ is het nationaal inkomen.


Productiefactoren en hun beloningen