De economische situatie van ontwikkelingslanden is zeer complex. In de loop van vaak vele jaren is de huidige situatie totstandgekomen. Het noemen van enkele oorzaken van de onderontwikkeling is noodzakelijk zeer beperkt en we moeten ons realiseren dat ieder land en ieder gebied weer zijn eigen specifieke kenmerken heeft.

Tot de externe oorzaken van onderontwikkeling behoren: