Externe effecten zijn invloeden die zich voordoen wanneer het streven naar welvaart door de één onbedoeld invloed uitoefent op de welvaart van de ander.

Bij de koop en verkoop van een bepaald goed zijn twee partijen betrokken: de koper¸ die zijn behoeften bevredigt en daarvoor de prijs van het goed betaalt¸ en de verkoper¸ die het goed levert en met de verkoopprijs zijn productiekosten terugverdient.

De handelingen van de koper en de verkoper kunnen de welvaart van anderen beïnvloeden. Wanneer de welvaart van de ander daalt¸ spreken we van negatieve externe effecten. Stijgt de welvaart van de ander¸ dan doen er zich positieve externe effecten voor.

Doordat externe effecten zich voordoen¸ kennen noch vragers nog aanbieders de volledige kosten van hun handelingen. Hierdoor werkt het prijsmechanisme niet optimaal.


Externe effecten