Exogene variabelen zijn de variabelen die van buiten het model zijn gegeven.

De verklaring van de waarde van exogene variabelen wordt in een model buiten beschouwing gelaten. Vaak kunnen deze waarden door statistisch onderzoek worden vastgesteld¸ in tegenstelling tot de waarde van de endogene variabelen. De waarden hiervan worden juist door het model verklaard.

Voorbeeld

Gegeven is het volgende prijsvormingsmodel.

vraagvergelijking: qv = ap + b (a < 0¸ b > 0) aanbodvergelijking: qa = cp + d (c > 0¸ d < b) evenwichtsvoorwaarde: qv = qa  

Betekenis van de symbolen:

qv gevraagde hoeveelheid qa aangeboden hoeveelheid p prijs

In dit model zijn de exogene variabelen: a¸ b¸ c en d. De endogene variabelen zijn: qv¸ qa en p.

'Oplossing' van dit model betekent dat de waarde van de endogene variabelen wordt uitgedrukt in de exogene variabelen:

p = (d - b)/(a - c)

qv = qa = (ad - bc)/(a - c).