Evenwichtige economische groei houdt een toename van de welvaart in.

Als maatstaf voor economische groei gebruiken we de verandering van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking.

We hebben hier te maken met een van de doelstellingen van economische politiek.