Een evenwichtige betalingsbalans betekent dat de betalingsbalans materieel in evenwicht is.

Als een van de algemeen aanvaarde doelstellingen van economische politiek beperkt men een evenwichtige betalingsbalans in de regel tot evenwicht op de lopende rekening.

Een aanhoudend overschot op de betalingsbalans kan zijn veroorzaakt door een grote vraag uit het buitenland. Deze grote vraag kan leiden tot inflatie.

Een voortdurend tekort op de lopende rekening betalingsbalans betekent dat er meer goederen en diensten in het buitenland worden aangekocht dan aan het buitenland geleverd. Hierdoor neemt de buitenlandse schuld toe. Op den duur leidt zo'n tekort tot een daling van de wisselkoers van de valuta van het tekortland. Hierdoor worden importgoederen duurder. Voor een land dat zeer veel importeert is de inflatoire impuls van een depreciatie groot.

Binnen de EMU is alleen de positie van de gezamelijke EMU-landen van belang.