De Europese Unie is de samenwerking tussen een groot aantal landen in Europa om te komen tot één gemeenschappelijke markt¸ waarin er een volledig vrij verkeer is van goederen¸ diensten en productiefactoren¸ één gemeenschappelijke munt¸ de gevoerde economische politiek op elkaar is afgestemd en ten opzichte van derde landen een gemeenschappelijke (economische) politiek wordt gevoerd.

De Europese Unie¸ waarvan het besluit tot oprichting in december 1991 bij het Verdrag van Maastricht werd genomen¸ is in de 50 jaar na de tweede wereldoorlog gegroeid. Belangrijke mijlpalen zijn geweest de totstandkoming van de EGKS in 1951 en de oprichting van de EEG in 1957.