De Europese Raad is een van de instellingen van de Europese Unie.

De Europese Raad wordt gevormd door de regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten van de EU. De Raad neemt beslissingen over belangrijkste vraagstukken. Zo is het de Raad geweest die in 1988 de aanzet gaf om per 1 januari 1999 te komen tot een Economische en Monetaire Unie.


Besluitvorming binnen de Europese Unie