De Europese Economische Gemeenschap (EEG) die in 1957 is opgericht¸ had als doel om via een douane-unie een economische unie tussen de deelnemende landen tot stand te brengen.

In 1967 is door samenvoeging van de uitvoerende organen van EGKS¸ Euratom en EEG één gemeenschap¸ de Europese Gemeenschap (EG) gevormd. Sinds 1993 heet de Gemeenschap Europese Unie.