De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De leden van de Commissie worden door de lidstaten in onderling overleg benoemd. Zij zijn onafhankelijk van de regeringen. Alleen het Europees Parlement kan door het aannemen van een motie van afkeuring een commissielid dwingen af te treden.

Tot de bevoegdheden van dit belangrijke beleidsbepalende orgaan behoren:
Besluitvorming binnen de Europese Unie