De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt vanaf 1 januari 1999 het monetaire beleid van de Europese Unie.

De ECB geeft dwingende opdrachten aan de nationale centrale banken zoals De Nederlandsche Bank en de Bundesbank. De ECB opereert onafhankelijk. Noch de nationale regeringen en parlementen¸ noch het Europees Parlement kunnen de ECB instructies geven. Het enige beleidsbepalende orgaan van de ECB is de Raad van Bestuur en die bestaat uit de ECB-directie en de presidenten van de nationale centrale banken.

De ECB heeft als doel het handhaven van de prijsstabiliteit. Gedacht wordt aan een inflatietempo van 0 tot 2% per jaar.

Ze voert daartoe de volgende taken uit:

De ECB heeft het alleenrecht machtiging te geven om bankbiljetten en munten in omloop te brengen binnen de EMU.