Het doel van het landbouwbeleid van de Europese Unie is het opvoeren van de productiviteit en het garanderen van een redelijk inkomen voor de agrarische bevolking.

Om dit doel te bereiken zijn voor veel agrarische producten¸ zoals tarwe¸ voedergranen¸ suikerbieten¸ melk en zuivelproducten¸ garantieprijzen vastgesteld. Deze prijzen zijn gebaseerd op de productiekosten bij de gebruikelijke landbouwtechnieken en worden zo hoog vastgesteld dat de producenten een bepaald inkomen halen.

De garantieregeling houdt in dat de Unie de goederen tegen de garantieprijs koopt¸ wanneer de productie niet voor minimaal de garantieprijs aan de consument kan worden verkocht.

De landbouwproducenten worden tegen de invoer van goedkope landbouwproducten van buiten de unie beschermd door hoge invoerrechten.

Het gevoerde landbouwbeleid heeft tot zulke grote overschotten geleid¸ dat veel aandacht is geschonken aan het terugdringen van de overschotten en het Europese landbouwbeleid als geheel onderwerp is geworden van een politieke discussie.