Endogene variabelen zijn de variabelen die door het model worden verklaard.

Dit in tegenstelling tot de exogene variabelen: de waarde daarvan wordt in een model als gegeven beschouwd.

Voorbeeld

Gegeven is het volgende prijsvormingsmodel.

vraagvergelijking: qv = ap + b (a < 0¸ b > 0) aanbodvergelijking: qa = cp + d (c > 0¸ d < b) evenwichtsvoorwaarde: qv = qa

 

Betekenis van de symbolen:

qv gevraagde hoeveelheid qa aangeboden hoeveelheid p prijs

In dit model zijn de exogene variabelen a¸ b¸ c en d. De endogene variabelen zijn qv¸ qa en p.

'Oplossing' van dit model betekent dat de waarde van de endogene variabelen wordt uitgedrukt in de exogene variabelen:

p = (d - b)/(a - c)

qa = qv = a(d - b) / (a - c) + b = (ad - bc) / (a - c)