Bij goederen met een elastische vraag leidt een prijsverlaging tot een toename van de omzet.

Bij goederen met een elastische vraag zullen aanbieders door prijsacties proberen de verkopen te stimuleren.

Theoretisch kan de vraag naar een bepaald goed volkomen elastisch zijn. Dit betekent dat een (zeer kleine) prijsverandering leidt tot een zeer grote verandering in de gevraagde hoeveelheid. Deze theoretische mogelijkheid treffen we op markten gekenmerkt door de marktvorm volkomen concurrentie. Wanneer een aanbieder bij deze marktvorm een lagere prijs vraagt dan de marktprijs (op zich een zinloze actie)¸ richt de totale vraag zich op hem en kan hij oneindig meer afzetten.


Vraag¸ elasticiteit en omzet