Het eigen vermogen van een bedrijf is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden van dat bedrijf.

De balans van een bedrijf geeft informatie over de grootte van het eigen vermogen op een bepaald tijdstip.

De bezittingen van een bedrijf bestaan uit de vaste activa en de vlottende activa.

Schulden kunnen onder meer zijn hypothecaire leningen¸ obligatieleningen en schulden aan leveranciers (crediteuren).

Door de waarde van de vaste en vlottende activa te verminderen met alle schulden van het bedrijf op dat tijdstip¸ vinden we de hoogte van het eigen vermogen.