De eerste afgeleide is het differentiaalquotiënt van een functie.

In de meeste economische begrippen waarin het woord 'marginaal' wordt gebruikt¸ bedoelen we in een meer 'exacte' formulering de eerste afgeleide.

Voorbeelden marginale belastingquote

De belastingvergelijking B = 0¸33Y¸ heeft als marginale belastingquote 0¸33.

De consumptievergelijking C = 0¸75Y + 30 heeft als marginale consumptiequote 0¸75.

De marginale spaarquote van de spaarvergelijking S = 0¸25Y - 30 is 0¸25.

Wanneer de importvergelijking is M = 0¸33Y¸ is de marginale importquote 0¸33.

Bij de kostenvergelijking TK = q3 - 6q2 + 16q + 8 horen de marginale kosten.

MK = 3q2 -12q + 16

Een bedrijf met de volgende totale opbrengstvergelijking:
TO = -20q2 + 1000q heeft als vergelijking van de marginale opbrengsten MO = -40q + 1000.

Betekenis van de symbolen:

B totale belastingen Y nationaal inkomen C particuliere consumptie S particuliere besparingen M importen TO totale opbrengsten MO marginale opbrengsten q afzet¸ productieomvang MK marginale kosten