Een economische unie is een gemeenschappelijke markt met een gecoördineerde economische politiek.

De gecoördineerde economische politiek houdt in dat er supranationale besluitvorming is¸ onder meer op het gebied van rentebeleid¸ landbouwpolitiek en bestedingsbeleid.

België en Luxemburg vormen al jaren een economische unie. De Europese Unie groeit naar een economische unie toe.