Economische politiek omvat alle gedragingen van de overheid om het economisch proces in de door haar gewenste richting te beïnvloeden.

De economische politiek heeft zowel conjuncturele als structurele aspecten:

Bij haar economische politiek heeft de overheid bepaalde¸ algemeen geaccepteerde doelstellingen van economische politiek op het oog.

Deze doelstellingen zijn:

Daarnaast kunnen we nog noemen de convergentiecriteria in verband met de Economische en Monetaire Unie.