Een economische orde of een economisch stelsel is het geheel van instellingen en regels voor de coördinatie van alle economische beslissingen in een volkshuishouding.

Met welke soort economische orde we te maken hebben¸ wordt bepaald door:

We onderscheiden de volgende vormen van economische orde:
Vormen van economische orde