Van economische macht kunnen we spreken wanneer een bedrijf of een instelling de mogelijkheid heeft het gedrag van anderen in de markt te beïnvloeden.

Wanneer een bedrijf een economische machtspositie heeft¸ kan het door het beperken van het aanbod een hogere prijs vragen dan wanneer er geen sprake is van een machtspositie. Met andere woorden: door een economische machtspositie werkt het marktmechanisme niet meer.

In bedrijfstakken waarin het grootbedrijf overheerst¸ kan de prijs van de producten door het grootbedrijf worden vastgesteld. Prijsveranderingen hoeven dan niet meer per se een signaal te zijn van veranderingen in de vraag respectievelijk het aanbod.

Ook de overheid¸ een machtspositie bij uitstek¸ vertroebelt door het voorschrijven van minimumprijzen en maximumprijzen¸ door arbeidswetten¸ milieuvoorschriften¸ belastingen en subsidies de prijsvorming.