Een economische kringloop is een schematische voorstelling van de geld- en goederenstromen tussen de belangrijkste economische sectoren.

In de figuur zien we dat gezinnen productiefactoren verkopen aan bedrijven¸ die daarvoor de gezinnen een inkomen betalen in de vorm van geld. Met de aanschafte productiefactoren vervaardigen bedrijven de goederen die vervolgens aan de gezinnen worden verkocht. Gezinnen betalen bedrijven met het geld dat zij hebben verdiend met de inzet van hun productiefactoren.


Een eenvoudige economische kringloop