Internationale economische integratie is het streven van landen naar economische eenwording.

Het integratieproces beperkt zich niet tot samenwerking: handelsbelemmeringen moeten worden opgeheven¸ productiefactoren moeten zich vrij kunnen bewegen¸ de economische politiek is gemeenschappelijk¸ er is één munt en één monetaire politiek enzovoort.

Verschillende vormen van economische integratie zijn:

De meeste lidstaten van de Europese Unie vormen¸ na verschillende stadia van economische samenwerking te hebben doorlopen¸ sinds 1 januari 1999 een economische en monetaire unie.