Economische groei is een toename van het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking.

De ontwikkeling van het reëel nationaal inkomen vinden we door veranderingen van het nominaal nationaal inkomen te corrigeren voor de inflatie.

Voorbeeld

In een periode van 50 jaar verdubbelde in Karelië de bevolkingsomvang. Het nominaal nationaal inkomen verdrievoudigde; de kosten van levensonderhoud stegen met 100%.

De verandering van het reel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking vinden we aldus:

indexcijfer nominaal nationaal inkomen: 300 indexcijfer kosten van levensonderhoud: 200 indexcijfer reëel nationaal inkomen: 300/200 x 100 = 150 indexcijfer bevolking: 200 indexcijfer reëel nationaal inkomen
per hoofd van de bevolking:
150/200 x 100 = 75 Het reëel nationaal inkomen per hoofd van
de bevolking is gedaald met:
25%