Economische groei in ruime zin houdt in dat de welvaart toeneemt.

Meer welvaart betekent een grotere behoeftenbevrediging.

Als maatstaf voor economische groei wordt vaak de verandering van het nationaal inkomen¸ of het bruto nationaal product of het bruto binnenlands product¸ per hoofd van de bevolking gebruikt.