Economische groei in enge zin is een groei van de productie.

Door het optreden van onder meer negatieve externe effecten¸ zoals aantasting van het milieu¸ betekent productiegroei niet zonder meer economische groei in ruime zin.

Economische groei in enge zin is gelijk aan de voor externe effecten gecorrigeerde economische groei in ruime zin.