Economische goederen zijn alle goederen waarvoor men iets wil opofferen om ze te verkrijgen.

Wanneer in de economie van 'goederen' wordt gesproken¸ worden in de regel 'economische goederen bedoeld. Hieronder zijn ook begrepen de diensten.

Naast economische goederen kennen we vrije goederen. Dat zijn goederen die onafhankelijk van menselijke activiteiten vrij in de natuur beschikbaar zijn. Niemand wil voor dergelijke goederen betalen¸ bijvoorbeeld lucht.

Economische goederen kunnen we onderverdelen in:
Soorten goederen