Onder het economisch proces verstaan we al het handelen dat samenhangt met de voortbrenging van goederen.

We kunnen in het economisch proces een aanbodzijde en een vraagzijde onderscheiden: