Met duurzame ontwikkeling geven we de manier van produceren aan die de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk onaangetast laat en die de onaangename kanten van de productie niet naar de toekomst verschuift.

In de praktijk komt duurzame ontwikkeling onder meer neer op een zo zuinig mogelijk gebruik van grondstoffen¸ het hergebruiken van grondstof en afvalmaterialen (recycling)¸ het zo veel mogelijk vermijden van vervuiling en het toepassen van duurzame vormen van energie¸ zoals wind- en zonne-energie.