Consumptiegoederen zijn goederen die door gezinnen worden aangeschaft.

De aanschaf van deze goederen gebeurt altijd ter wille van de behoeftenbevrediging.

Consumptiegoederen kunnen worden ingedeeld in: