Dualisme is een van de kenmerken van ontwikkelingslanden. In dergelijke landen bestaan naast elkaar een moderne¸ technologisch goed ontwikkelde industriële en commerciële sector en een traditionele sector. De technologisch goed ontwikkelde sector treffen we aan in steden. Deze sector is sterk gericht op het buitenland. De traditionele sector met haar lage arbeidsproductiviteit treffen we aan op het platteland. Beide sectoren zijn min of meer gescheiden¸ waardoor de steden geen positieve uitstraling hebben naar het platteland.