Een duale economie is een van de kenmerken van ontwikkelingslanden.

In dergelijke landen bestaan naast elkaar:

Beide sectoren zijn min of meer gescheiden¸ waardoor de steden geen positieve uitstraling hebben naar het platteland.