Het drempelinkomen is het inkomen waarbij de consument de aanschaf van een bepaald goed gaat overwegen.

De hoogte van het drempelinkomen verschilt al naar gelang het goed. Zo worden radio en televisie tegenwoordig niet meer als luxe ervaren¸ meer dan één vakantie per jaar nog wel.