Het draagvlak van de verzorgingsstaat wordt gevormd door degenen die via hun premie-afdrachten de uitkeringen betalen.

In zekere zin is de marktsector het draagvlak voor de collectieve sector. De marktsector moet immers de belastingen en sociale premies opbrengen waaruit de collectieve sector wordt betaald.

Maar in de collectieve sector wordt ook waarde toegevoegd. Denk aan de voorziening van collectieve goederen. Zonder deze goederen kan de marktsector niet functioneren.