Het draagkrachtbeginsel houdt in dat mensen met een hoger inkomen relatief meer belasting betalen dan mensen met lagere inkomens.

Dit beginsel wordt in acht genomen bij het opstellen van belastingwetten. De progressie in de loon- en inkomstenbelasting berust op dit principe.