De doorzichtigheid van een markt bepaalt in hoeverre de marktpartijen (vragers en aanbieders) op de hoogte (kunnen) zijn van alles wat er op de markt gebeurt.

Vooral door productdifferentiatie worden markten steeds ondoorzichtiger.