Een markt is doorzichtig wanneer alle vragers en aanbieders op de hoogte zijn van alles wat er op de markt gebeurt.

Indien een markt doorzichtig is¸ kunnen op hetzelfde tijdstip geen prijsverschillen bestaan voor homogene goederen. In geval van homogene goederen heeft de consument immers geen voorkeur voor een bepaald goed. Hij koopt datgene wat het goedkoopst is.

Voorbeelden van doorzichtige markten zijn de mondiaal werkende valutamarkten.

Producenten proberen op niet-perfect werkende markten door productdifferentiatie de markt ondoorzichtiger te maken.