We spreken van 'doordraaien' wanneer een op een veiling aangevoerde partij goederen (in de regel tuinbouwproducten) de door het veilingbestuur ingestelde minimumprijs niet haalt. In dat geval wordt de desbetreffende partij tegen de minimumprijs door de veiling opgekocht en anders aangewend dan wel vernietigd.