Bij haar economische politiek heeft de overheid bepaalde¸ algemeen geaccepteerde doelstellingen op het oog.

Deze doelstellingen zijn:

Daarnaast kunnen we nog noemen de convergentiecriteria in verband met de Economische en Monetaire Unie.