Bedrijven kunnen verschillende doelstellingen nastreven.

Enkele bedrijfsdoelstellingen zijn: