Dividend is het gedeelte van de winst dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.