Het plaatsbeleid of distributiebeleid betreft al het handelen van een bedrijf dat erop gericht is de goederen op de plaats te krijgen waar de afnemer ze verwacht.

De aanbieder zal verschillende keuzen moeten maken¸ zoals:
Distributiekanalen