Een kenmerk van directe belastingen is dat de betalingsplicht en de belastingdruk op dezelfde persoon rusten.

Voorbeelden van directe belastingen zijn:
Directe en indirecte belastingen